Sidste nyt

Efter krævende forhandlinger: Ny overenskomst for kabinen i Atlantic Airways

Del denne artikel på:

Kabinepersonalet i Atlantic Airways har via en urafstemning godkendt den overenskomst, som Færøernes Arbejdsgiverforening og Súlan (FPU’s lokale forening i selskabet) underskrev for en uge siden.

Overenskomsten løber over to år, og de kabineansatte kan se frem til en række forbedringer af deres arbejdsvilkår. Det gælder blandt andet færre arbejdsdage og flere weekender sammen med familien. Herudover får de adgang til en række nye tillæg samt en forsikringsordning. Lønstigningen følger den fastsatte lønramme, der gælder for arbejdsmarkedet på Færøerne.

Løsninger på komplicerede udfordringer

En af de større uenigheder mellem parterne drejede sig om lovvalg og værneting.

Atlantic Airways er et færøsk selskab repræsenteret af en Færøsk Arbejdsgiverorganisation, men selskabet har betydelige aktiviteter i Danmark. I europæisk luftfart er det sådan, at det normalvis er hjemmebasen, der afgør lovvalget. Det vil sige, hvilket lands regler gælder, hvis en ansat for eksempel bliver udsat for en urimelig opsigelse eller får for lidt i løn. Netop valget af regler var i 2015 et stridspunkt mellem FPU og Ryanair, og her blev Ryanair sat til vægs uden tøven af den danske arbejdsret på netop dette spørgsmål.

Det lykkedes i sidste ende parterne at nå til enighed om det komplicerede spørgsmål. De danskbaserede ansatte får adgang til en tiltrædelsesoverenskomst, og dermed kan de vide sig sikre på, at de skal møde op i den danske arbejdsret og behandles efter danske love og regler. For de færøskbaserede ansatte gælder færøsk lovvalg og værneting. 

”Vi ved, at Súlan og medlemmerne er lettede og glade. Det har været et krævende forhandlingsforløb, men de har stået flot sammen. De er først og fremmest interesserede i at flyve og levere en god service. Det kan de forhåbentligt fokusere 100 procent på nu,” siger næstformanden i FPU, Anders Mark Jensen.

Den nye overenskomst gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. november 2019.