Sidste nyt

HASTER: FPU søger administrativ medarbejder til ny hjælpepulje til afskedigede piloter og flyveledere

Del denne artikel på:

FPU søger en deltidsansat (30 timer) til ansættelse året ud i 2021, der kan administrere en hjælpepulje til kommercielle piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører, der har mistet jobbet under COVID19-krisen

Om jobbet

Luftfartsbranchen har været hårdt ramt af coronakrisen, og som en del af de politiske hjælpepakker er der blevet oprettet en ny pulje, som skal hjælpe fyrede piloter og flyveledere med at få dækket udgifter til deres årlige certifikatfornyelse.

Flyvebranchens Personale Union (FPU) er udpeget til at administrere puljen og kommer til at behandle ansøgningerne. I den forbindelse søger FPU en administrativ medarbejder til at behandle ansøgninger, gennemse og godkende dokumentation, føre regnskab og hver måned skrive og aflægge rapport til et nyoprettet advisory board samt deltage i kvartalsvise møder med advisory boardet.

Puljemidlerne er indskrevet på Finansloven 2021, og ansøgere kan søge om at få refunderet udgifter til certifikatfornyelse, transport, helbredstjek og sprogpåtegning.  

FPU forventer at modtage op mod 1.300 ansøgninger i det kommende år. Det forventes, at der i begyndelsen vil være en større mængde ansøgninger, fordi vi vil modtage en del ansøgninger med tilbagevirkende kraft. Herefter forventer vi, at der hver måned vil indløbe et jævnt antal ansøgninger i takt med, at certifikaterne udløber.

Den administrative medarbejder kommer til samarbejde med resten af personalet i FPU. Det gælder særligt kommunikationsteamet, der består af to ansatte, det juridiske team, der består af to jurister, og FPUs formand. Samtidig skal den administrative medarbejder deltage på møder med det nyoprettede advisory board, hvor vedkommende skal aflægge rapport og fremlægge eventuelle tvivlsspørgsmål.

Vi søger en kandidat, der kan besætte stillingen så hurtigt som muligt, da vi ønsker at involvere den administrative medarbejder i arbejdet med at skabe et smidigt setup, der lægger grobunden for en gennemsigtig og sikker sagsbehandling af ansøgningerne.

Arbejdsopgaver

– Daglig behandling af ansøgninger, herunder gennemsyn og sikring af korrekt dokumentation samt udbetaling af midler

– Daglig kontakt og vejledning til piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører, der ønsker at søge midler

– Lave regnskab til advisory board og revisionsfirma

– Skrive månedsvise rapporter til advisory boardet

– Daglig økonomistyring af puljen

 – Sætte ansøgningssystemet/sagsbehandlingssystemet op sammen med vores GDPR-ansvarlige

– Ad hoc-arbejde ifm. med puljen

Om dig 

Vi har ikke specifikke krav til uddannelse, men du skal have erfaring i administrativt arbejde – fx med økonomistyring, regnskab og/eller behandling af ansøgninger til puljer, fonde eller andet. Puljen skal administreres korrekt og i overensstemmelse med retningslinjerne fra Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan man håndterer data, sikrer dokumentation, fører regnskab og giver alle ansøgere en lige og fair behandling. Du skal kunne møde ansøgerne med et smil og med tålmodighed, når du guider dem til, hvordan de indsender den korrekte dokumentation.

Da det er en nyoprettet pulje, og FPU ikke tidligere har administreret denne form for puljer, skal du være med til at finde løsninger på eventuelle udfordringer, der opstår, og du skal være en del af at sætte systemet op. Du skal derfor have en vis teknisk snilde, da IT-platforme og GDPR-regler vil fylde en del i dit arbejde. Samtidig skal du være i stand til hurtigt at sætte dig ind i en ny branche, hvis du ikke allerede har indsigt i luftfartsverdenen og særligt piloters arbejdsgang.

Vilkår

Stillingen er som udgangspunkt tidsbegrænset fra januar (afhænger specifikt af muligt opstartstidspunkt) 2021 til udgangen af året. Stillingen er sat til 30 timer om ugen.

Om FPU 

Flyvebranchens Personale Union er en fagforening for piloter, kabinepersonale, helikopterpiloter, HEMS, AFIS og ledere i luftfartsbranchen. Vores cirka 2000 medlemmer arbejder fortrinsvist i Danmark, men vi har også mange medlemmer i Skandinavien, Grønland og resten af verden. Vi er en fagforening i vækst med næsten 100 tillidsvalgte. Og vi er en fagforening med mange jern i ilden med stort fokus på udvikling til gavn for medlemmerne.

Vi kan tilbyde

Et spændende job i en moderne fagforening med ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med HK Service Hovedstaden.

Det praktiske 

Stillingen er på 30 timer, og den ønskes besat hurtigst muligt. Derfor læser – og svarer – vi på ansøgningerne løbende. Men ansøgningsfristen er 28. januar. Vi afholder jobsamtaler løbende og vi håber på at kunne besætte stilling med opstart i begyndelsen af februar.

Ansøgning og CV sendes til job@flyvebranchen.dk, og hvis du har spørgsmål kan du rette henvendelse til kommunikationschef, Simon Møller Eliasson 23969804 eller sme@flyvebranchen.dk