Sidste nyt
Formand for FPU, Thilde Waast. Foto: © FPU.

Status på OK20: FPU har sendt konfliktvarsler

Del denne artikel på:

FPU har sendt konfliktvarsler for de af foreningens overenskomster, der er en del af de store forhandlinger på det private arbejdsmarked. – Helt efter bogen, melder FPU’s formand.

Først blev det såkaldte industriforlig færdigforhandlet. Herefter fulgte transportforliget for godt og vel en uge siden. Begge aftaler er en del af de store forhandlinger på det private arbejdsmarked – i populær tale kaldt OK20. De seneste par uger har det så være FPU’ernes tur, men de er endnu ikke nået i mål.

Gælder kun 15 pct. af FPU’erne

Netop transportforliget danner udgangspunkt for de FPU’s overenskomster, der er en del af OK20. Cirka 80 procent af FPU’s overenskomster forhandles dog individuelt helt uden tilknytning til det generelle arbejdsmarked. Det gælder for eksempel forhandlingerne i Sunclass Airlines, Norwegian, DAT, Air Greenland, Jet Time, Regional Jet og den nye aftale for SAS’ regionale produktion.

Derimod er overenskomsterne i Sun Air, Westair og Cityjet en del af OK20, hvilket i fagretlige termer kaldes 1. marts-overenskomster. Disse overenskomster skal nemlig fornys, og være færdige, den 1. marts sammen med de store aftaler i for eksempel industrien og byggeriet.

Konfliktvarsler er sendt

Der er de sidste par uger blevet arbejdet på at finde lokale løsninger, men ingen af FPU’s overenskomster er kommet i måli endnu. Den skarpe læser vil nok undre sig over, hvordan det kan lade sig gøre, når vi nu har overskredet den 1. marts.

– Det er normalt, at vi overskrider den 1. marts. Nogle af vores forhandlinger er brudt sammen, andre forhandles stadig lokalt og nogle er kun lige startet op, siger formanden for FPU, Thilde Waast og fortsætter:

– Lige så normalt er det derfor også, at vi sender konfliktvarsler i koordination med resten af FH. Det gør vi fordi vi nu har overskredet den 1. marts, og fordi vi stadig har overenskomster, der ikke er færdige.

Forventer aftaler

De foreninger, der er en del af 1. marts systemet kan ikke strejke alene, men vil skulle strejke sammen med alle de andre fagforeninger i FH. Vi skal dog 20 år tilbage før vi sidst så en storkonflikt på det private arbejdsmarked. I første omgang er FPU’s konflikter, akkurat som de andre FH-forbunds konfliktvarsler, blevet udskudt af Forligsinstitutionen.

– Forligsinstitutionen har udsat de varslede strejker, i første omgang i 2 uger, med en mulighed for en yderligere udsættelse på 2 uger, udtaler FPU’s advokat Jan Gloggengieser Gam

I tiden fra nu og frem mod udløbet af disse udsættelser, kommer FPU og tillidsrepræsentanter til at blive indkaldt til mægling i forligsinstitutionen. Her skal de med forligsmandens hjælp forsøge at lave en aftale om fornyelse af overenskomsterne.